Migracija iz sistema Twig v sistem Latte

Migrirate projekt, napisan v Twigu, na sodobnejši Latte? Pripravili smo orodje za lažjo migracijo. Preizkusite ga na spletu.

Orodje lahko prenesete s spletišča GitHub ali ga namestite z uporabo programa Composer:

composer create-project latte/tools

Pretvornik ne uporablja preprostih zamenjav regularnih izrazov, temveč neposredno uporablja razčlenjevalnik Twig, zato lahko obdela vsako zapleteno sintakso.

Za pretvorbo iz Twiga v Latte se uporablja skripta twig-to-latte.php:

twig-to-latte.php input.twig.html [output.latte]

Pretvorba

Pretvorba zahteva ročno urejanje rezultata, saj pretvorbe ni mogoče izvesti nedvoumno. Twig uporablja sintakso s piko, kjer {{ a.b }} lahko pomeni $a->b, $a['b'] ali $a->getB(), česar med sestavljanjem ni mogoče razlikovati. Pretvornik zato vse pretvori v $a->b.

Nekatere funkcije, filtri ali oznake nimajo ekvivalenta v Latte ali pa se lahko obnašajo nekoliko drugače.

Primer

Vhodna datoteka je lahko videti takole:

{% use "blocks.twig" %}
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>{{ block("title") }}</title>
	</head>
	<body>
		<h1>{% block title %}My Web{% endblock %}</h1>
		<ul id="navigation">
		{% for item in navigation %}
			{% if not item.active %}
				<li>{{ item.caption }}</li>
			{% else %}
				<li><a href="{{ item.href }}">{{ item.caption }}</a></li>
			{% endif %}
		{% endfor %}
		</ul>
	</body>
</html>

Po pretvorbi v Latte dobimo to predlogo:

{import 'blocks.latte'}
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>{include title}</title>
	</head>
	<body>
		<h1>{block title}My Web{/block}</h1>
		<ul id="navigation">
		{foreach $navigation as $item}
			{if !$item->active}
				<li>{$item->caption}</li>
			{else}
				<li><a href="{$item->href}">{$item->caption}</a></li>
			{/if}
		{/foreach}
		</ul>
	</body>
</html>
različica: 3.0