Миграция от Twig към Latte

Мигрирате проект, написан на Twig, към по-модерен Latte? Разполагаме с инструмент за улесняване на миграцията. Изпробвайте го онлайн.

Можете да изтеглите инструмента от GitHub или да го инсталирате с помощта на Composer:

composer create-project latte/tools

Конверторът не използва просто заместване на регулярни изрази, а използва директно парсера на Twig, така че може да обработва всеки сложен синтаксис.

За да конвертирате от Twig в Latte, използвайте скрипта twig-to-latte.php:

twig-to-latte.php input.twig.html [output.latte]

Преобразуване

Преобразуването изисква ръчно редактиране на резултата, тъй като преобразуването не може да се извърши еднозначно. Twig използва точков синтаксис, където {{ a.b }} може да означава $a->b, $a['b'] или $a->getB(), които не могат да бъдат разграничени по време на компилация. Затова конверторът преобразува всичко в $a->b.

Някои функции, филтри или тагове нямат еквивалент в Latte или могат да се държат по малко по-различен начин.

Пример:

Входният файл може да изглежда по следния начин

{% use "blocks.twig" %}
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>{{ block("title") }}</title>
	</head>
	<body>
		<h1>{% block title %}My Web{% endblock %}</h1>
		<ul id="navigation">
		{% for item in navigation %}
			{% if not item.active %}
				<li>{{ item.caption }}</li>
			{% else %}
				<li><a href="{{ item.href }}">{{ item.caption }}</a></li>
			{% endif %}
		{% endfor %}
		</ul>
	</body>
</html>

След конвертиране в Latte ще получим този шаблон:

{import 'blocks.latte'}
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>{include title}</title>
	</head>
	<body>
		<h1>{block title}My Web{/block}</h1>
		<ul id="navigation">
		{foreach $navigation as $item}
			{if !$item->active}
				<li>{$item->caption}</li>
			{else}
				<li><a href="{$item->href}">{$item->caption}</a></li>
			{/if}
		{/foreach}
		</ul>
	</body>
</html>
версия: 3.0