Migracja z Twig do Latte

Czy migrujesz projekt napisany w Twigu do bardziej nowoczesnego Latte? Mamy narzędzie, które ułatwi Ci migrację. Spróbuj online.

Możesz pobrać narzędzie z GitHub lub zainstalować je za pomocą Composera:

composer create-project latte/tools

Konwerter nie używa prostych substytucji wyrażeń regularnych, ale zamiast tego używa bezpośrednio parsera Twig, więc może obsługiwać dowolnie złożoną składnię.

Skrypt twig-to-latte.php służy do konwersji z Twiga na Latte:

twig-to-latte.php input.twig.html [output.latte]

Konwersja

Konwersja wymaga ręcznej edycji wyniku, gdyż nie można dokonać jednoznacznej konwersji. Twig używa składni kropkowej, gdzie {{ a.b }} może oznaczać $a->b, $a['b'] lub $a->getB(), których nie można odróżnić w czasie kompilacji. Konwerter zamienia więc wszystko na $a->b.

Niektóre funkcje, filtry lub tagi nie mają odpowiednika w Latte lub mogą zachowywać się nieco inaczej.

Przykład

Plik wejściowy może wyglądać tak:

{% use "blocks.twig" %}
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>{{ block("title") }}</title>
	</head>
	<body>
		<h1>{% block title %}My Web{% endblock %}</h1>
		<ul id="navigation">
		{% for item in navigation %}
			{% if not item.active %}
				<li>{{ item.caption }}</li>
			{% else %}
				<li><a href="{{ item.href }}">{{ item.caption }}</a></li>
			{% endif %}
		{% endfor %}
		</ul>
	</body>
</html>

Po konwersji na Latte otrzymujemy taki oto szablon:

{import 'blocks.latte'}
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>{include title}</title>
	</head>
	<body>
		<h1>{block title}My Web{/block}</h1>
		<ul id="navigation">
		{foreach $navigation as $item}
			{if !$item->active}
				<li>{$item->caption}</li>
			{else}
				<li><a href="{$item->href}">{$item->caption}</a></li>
			{/if}
		{/foreach}
		</ul>
	</body>
</html>
wersja: 3.0