Μετανάστευση από Twig σε Latte

Μεταφέρετε ένα έργο γραμμένο σε Twig στο πιο σύγχρονο Latte; Έχουμε ένα εργαλείο για να κάνουμε τη μετάβαση ευκολότερη. Δοκιμάστε το online.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εργαλείο από το GitHub ή να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το Composer:

composer create-project latte/tools

Ο μετατροπέας δεν χρησιμοποιεί απλές αντικαταστάσεις κανονικών εκφράσεων, αλλά χρησιμοποιεί απευθείας τον αναλυτή Twig, ώστε να μπορεί να χειριστεί οποιαδήποτε σύνθετη σύνταξη.

Ένα σενάριο twig-to-latte.php χρησιμοποιείται για τη μετατροπή από Twig σε Latte:

twig-to-latte.php input.twig.html [output.latte]

Μετατροπή

Η μετατροπή απαιτεί χειροκίνητη επεξεργασία του αποτελέσματος, δεδομένου ότι η μετατροπή δεν μπορεί να γίνει με σαφήνεια. Το Twig χρησιμοποιεί σύνταξη με τελεία, όπου {{ a.b }} μπορεί να σημαίνει $a->b, $a['b'] ή $a->getB(), τα οποία δεν μπορούν να διακριθούν κατά τη μεταγλώττιση. Επομένως, ο μετατροπέας μετατρέπει τα πάντα σε $a->b.

Ορισμένες συναρτήσεις, φίλτρα ή ετικέτες δεν έχουν ισοδύναμο στο Latte ή μπορεί να συμπεριφέρονται ελαφρώς διαφορετικά.

Παράδειγμα

Το αρχείο εισόδου μπορεί να μοιάζει ως εξής:

{% use "blocks.twig" %}
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>{{ block("title") }}</title>
	</head>
	<body>
		<h1>{% block title %}My Web{% endblock %}</h1>
		<ul id="navigation">
		{% for item in navigation %}
			{% if not item.active %}
				<li>{{ item.caption }}</li>
			{% else %}
				<li><a href="{{ item.href }}">{{ item.caption }}</a></li>
			{% endif %}
		{% endfor %}
		</ul>
	</body>
</html>

Μετά τη μετατροπή σε Latte, παίρνουμε αυτό το πρότυπο:

{import 'blocks.latte'}
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>{include title}</title>
	</head>
	<body>
		<h1>{block title}My Web{/block}</h1>
		<ul id="navigation">
		{foreach $navigation as $item}
			{if !$item->active}
				<li>{$item->caption}</li>
			{else}
				<li><a href="{$item->href}">{$item->caption}</a></li>
			{/if}
		{/foreach}
		</ul>
	</body>
</html>
έκδοση: 3.0