Funkcije Latte

Poleg običajnih funkcij PHP lahko v predlogah uporabljate tudi te.

clamp vpne vrednost v območje
divisibleBy preveri, ali je spremenljivka deljiva s številom
even preveri, ali je dano število sodo
first vrne prvi element polja ali znak niza
last vrne zadnji element polja ali znak niza
odd preveri, ali je podano število liho
slice izvleče rezino polja ali niza

Uporaba

Funkcije se uporabljajo na enak način kot običajne funkcije PHP in se lahko uporabljajo v vseh izrazih:

<p>{clamp($num, 1, 100)}</p>

{if odd($num)} ... {/if}

Funkcije po meri lahko registrirate na ta način:

$latte = new Latte\Engine;
$latte->addFunction('shortify', fn(string $s, int $len = 10) => mb_substr($s, 0, $len));

Uporabimo jo v predlogi, kot je ta:

<p>{shortify($text)}</p>
<p>{shortify($text, 100)}</p>

Funkcije

clamp(int|float $value, int|float $min, int|float $max): int|float

Vrne vrednost, ki je vpeta v območje min in max.

{=clamp($level, 0, 255)}

Glej tudi filter clamp:

divisibleBy(int $value, int $by)bool

Preveri, ali je spremenljivka deljiva s številom.

{if divisibleBy($num, 5)} ... {/if}

even(int $value): bool

Preveri, ali je podano število sodo.

{if even($num)} ... {/if}

first(string|array $value)mixed

Vrne prvi element polja ali znak niza:

{=first([1, 2, 3, 4])}  {* izhodi 1 *}
{=first('abcd')}     {* izhodi 'a' *}

Glej tudi last, filter first.

last(string|array $value)mixed

Vrne zadnji element polja ali znak niza:

{=last([1, 2, 3, 4])}  {* izhodi 4 *}
{=last('abcd')}     {* izhodi 'd' *}

Glej tudi first, filter last.

odd(int $value): bool

Preveri, ali je podano število liho.

{if odd($num)} ... {/if}

slice(string|array $value, int $start, int $length=null, bool $preserveKeys=false): string|array

Izvleče rezino polja ali niza.

{=slice('hello', 1, 2)}      {* izhodi 'el' *}
{=slice(['a', 'b', 'c'], 1, 2)}  {* izhodi ['b', 'c'] *}

Filter rezine deluje kot funkcija PHP array_slice za polja in mb_substr za nize s povratno funkcijo iconv_substr v načinu UTF-8.

Če je začetek nenegativen, se zaporedje v spremenljivki začne s tem začetkom. Če je start negativen, se zaporedje začne tako daleč od konca spremenljivke.

Če je podana dolžina in je pozitivna, bo imelo zaporedje do toliko elementov. Če je spremenljivka krajša od dolžine, bodo prisotni samo razpoložljivi elementi spremenljivke. Če je podana dolžina in je negativna, se bo zaporedje ustavilo toliko elementov od konca spremenljivke. Če je dolžina izpuščena, bo zaporedje vsebovalo vse od odmika do konca spremenljivke.

Filter bo privzeto spremenil vrstni red in ponastavil ključe celoštevilskega polja. To obnašanje lahko spremenite z nastavitvijo vrednosti preserveKeys na true. Vrstični ključi se vedno ohranijo, ne glede na ta parameter.

različica: 3.0