Функції Latte

На додаток до звичайних функцій PHP, ви можете використовувати їх у шаблонах.

clamp затискає значення в діапазон
divisibleBy перевіряє, чи ділиться змінна на число
even перевіряє, чи є дане число парним
first повертає перший елемент масиву або символ рядка
group групує дані за різними критеріями
hasBlock виявляє наявність блоку
last pповертає останній елемент масиву або символ рядка
odd перевіряє, чи є дане число непарним
slice витягує фрагмент масиву або рядка

Використання

Функції використовуються так само, як і звичайні функції PHP, і можуть бути використані у всіх виразах:

<p>{clamp($num, 1, 100)}</p>

{if odd($num)} ... {/if}

Користувацькі функції можуть бути зареєстровані таким чином:

$latte = new Latte\Engine;
$latte->addFunction('shortify', fn(string $s, int $len = 10) => mb_substr($s, 0, $len));

Ми використовуємо його в шаблоні таким чином:

<p>{shortify($text)}</p>
<p>{shortify($text, 100)}</p>

Функції

clamp(int|float $value, int|float $min, int|float $max): int|float

Повертає значення, затиснуте у включно діапазоні min і max.

{=clamp($level, 0, 255)}

Див. також затиск фільтра:

divisibleBy(int $value, int $by)bool

Перевіряє, чи ділиться змінна на число.

{if divisibleBy($num, 5)} ... {/if}

even(int $value): bool

Перевіряє, чи є задане число парним.

{if even($num)} ... {/if}

first(string|iterable $value)mixed

Повертає перший елемент масиву або символ рядка:

{=first([1, 2, 3, 4])}  {* виводить 1 *}
{=first('abcd')}     {* виводиться 'a' *}

Див. також last, filter first.

group(iterable $data, string|int|\Closure $by)array

Ця функція групує дані за різними критеріями.

У цьому прикладі рядки таблиці групуються за стовпцем categoryId. Результатом є масив полів, де ключем є значення у стовпчику categoryId. Прочитайте детальну інструкцію.

{foreach group($items, categoryId) as $categoryId => $categoryItems}
  <ul>
    {foreach $categoryItems as $item}
      <li>{$item->name}</li>
    {/foreach}
  </ul>
{/foreach}

Дивіться також групу фільтрів.

hasBlock(string $name): bool

Перевіряє, чи існує блок з вказаною назвою:

{if hasBlock(header)} ... {/if}

Див. також перевірка існування блоку.

last(string|array $value)mixed

Повертає останній елемент масиву або символ рядка:

{=last([1, 2, 3, 4])}  {* виводиться 4 *}
{=last('abcd')}     {* виводиться 'd' *}

Див. також first, filter last.

odd(int $value): bool

Перевіряє, чи є задане число непарним.

{if odd($num)} ... {/if}

slice(string|array $value, int $start, int $length=null, bool $preserveKeys=false): string|array

Витягує фрагмент масиву або рядка.

{=slice('hello', 1, 2)} {* виводиться 'el' *}
{=slice(['a', 'b', 'c'], 1, 2)} {* виводить ['b', 'c'] *}

Фільтр зрізів працює як функція array_slice PHP для масивів і mb_substr для рядків із поверненням до iconv_substr у режимі UTF-8.

Якщо start невід'ємний, то послідовність почнеться з цього початку в змінній. Якщо start від'ємний, то послідовність почнеться на такій-то відстані від кінця змінної.

Якщо задано довжину і вона позитивна, то послідовність міститиме до цієї кількості елементів. Якщо змінна коротша за довжину, то будуть присутні тільки доступні елементи змінної. Якщо довжина задана і від'ємна, то послідовність зупиниться на стільки елементів від кінця змінної. Якщо довжина не вказана, то послідовність міститиме всі елементи від зміщення до кінця змінної.

Filter за замовчуванням упорядковує і скидає ключі цілочисельного масиву. Цю поведінку можна змінити, встановивши preserveKeys в true. Рядкові ключі завжди зберігаються, незалежно від цього параметра.

версію: 3.0