Utilizarea Latte cu Slim 4

Acest articol scris de Daniel Opitz descrie cum se utilizează Latte cu Slim Framework.

Mai întâi, instalați Slim Framework și apoi Latte folosind Composer:

composer require latte/latte

Configuration

Creați un nou director templates în directorul rădăcină al proiectului dumneavoastră. Toate șabloanele vor fi plasate acolo mai târziu.

Adăugați o nouă cheie de configurare template în fișierul config/defaults.php:

$settings['template'] = __DIR__ . '/../templates';

Latte compilează șabloanele în cod PHP nativ și le stochează într-o memorie cache pe disc. Astfel, acestea sunt la fel de rapide ca și cum ar fi fost scrise în PHP nativ.

Adăugați o nouă cheie de configurare template_temp în fișierul config/defaults.php: Asigurați-vă că directorul {project}/tmp/templates există și are permisiuni de acces în citire și scriere.

$settings['template_temp'] = __DIR__ . '/../tmp/templates';

Latte regenerează automat memoria cache de fiecare dată când modificați șablonul, ceea ce poate fi dezactivat în mediul de producție pentru a economisi puțină performanță:

// se modifică la false în mediul de producție
$settings['template_auto_refresh'] = true;

În continuare, adăugați definiții ale unui container DI pentru clasa Latte\Engine.

<?php

use Latte\Engine;
use Latte\Loaders\FileLoader;
use Psr\Container\ContainerInterface;
// ...

return [

	// ...

	Engine::class => function (ContainerInterface $container) {
		$latte = new Engine();
		$settings = $container->get('settings');
		$latte->setLoader(new FileLoader($settings['template']));
		$latte->setTempDirectory($settings['template_temp']);
		$latte->setAutoRefresh($settings['template_auto_refresh']);

		return $latte;
	},
];

Numai acest lucru ar funcționa din punct de vedere tehnic pentru a reda un șablon Latte, dar trebuie, de asemenea, să-l facem să funcționeze cu obiectul de răspuns PSR-7.

În acest scop, creăm o clasă specială TemplateRenderer care face această muncă pentru noi.

Deci, în continuare, creați un fișier în src/Renderer/TemplateRenderer.php și copiați/lipiți acest cod:

<?php

namespace App\Renderer;

use Latte\Engine;
use Psr\Http\Message\ResponseInterface;

final class TemplateRenderer
{
	public function __construct(
		private Engine $engine,
	) {
	}

	public function template(
		ResponseInterface $response,
		string $template,
		array $data = [],
	): ResponseInterface
	{
		$string = $this->engine->renderToString($template, $data);
		$response->getBody()->write($string);

		return $response;
	}
}

Utilizare

În loc să folosim direct obiectul Latte Engine, folosim obiectul TemplateRenderer pentru a transforma șablonul într-un obiect compatibil PSR-7.

O clasă tipică de gestionare a acțiunilor ar putea arăta astfel pentru a reda un șablon cu numele home.latte:

<?php

namespace App\Action\Home;

use App\Renderer\TemplateRenderer;
use Psr\Http\Message\ResponseInterface;
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;

final class HomeAction
{
	public function __construct(
		private TemplateRenderer $renderer,
	) {
	}

	public function __invoke(
		ServerRequestInterface $request,
		ResponseInterface $response,
	): ResponseInterface
	{
		$viewData = [
			'items' => ['one', 'two', 'three'],
		];

		return $this->renderer->template($response, 'home.latte', $viewData);
	}
}

Pentru a face să funcționeze, creați un fișier șablon în templates/home.latte cu acest conținut:

<ul n:if="$items">
	{foreach $items as $item}
		<li id="item-{$iterator->counter}">{$item|capitalize}</li>
	{/foreach}
</ul>

Dacă totul este configurat corect, ar trebui să vedeți următorul rezultat:

One
Two
Three
versiune: 3.0