Latte'yi Slim 4 ile kullanma

Daniel Opitz tarafından yazılan bu makalede Latte'nin Slim Framework ile nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Önce Slim Framework'ü yükleyin ve ardından Composer'ı kullanarak Latte'yi yükleyin:https://odan.github.io/…utorial.html:

composer require latte/latte

Konfigürasyon

Proje kök dizininizde yeni bir templates dizini oluşturun. Tüm şablonlar daha sonra buraya yerleştirilecektir.

config/defaults.php dosyanıza yeni bir template yapılandırma anahtarı ekleyin:

$settings['template'] = __DIR__ . '/../templates';

Latte, şablonları yerel PHP koduna derler ve bunları diskteki bir önbellekte saklar. Böylece yerel PHP ile yazılmış kadar hızlıdırlar.

config/defaults.php dosyanıza yeni bir template_temp yapılandırma anahtarı ekleyin: {project}/tmp/templates dizininin var olduğundan ve okuma ve yazma erişim izinlerine sahip olduğundan emin olun.

$settings['template_temp'] = __DIR__ . '/../tmp/templates';

Latte, şablonu her değiştirdiğinizde önbelleği otomatik olarak yeniden oluşturur; bu, biraz performans tasarrufu sağlamak için üretim ortamında kapatılabilir:

// üretim ortamında false olarak değiştirin
$settings['template_auto_refresh'] = true;

Ardından, Latte\Engine sınıfı için bir DI konteyner tanımları ekleyin.

<?php

use Latte\Engine;
use Latte\Loaders\FileLoader;
use Psr\Container\ContainerInterface;
// ...

return [

	// ...

	Engine::class => function (ContainerInterface $container) {
		$latte = new Engine();
		$settings = $container->get('settings');
		$latte->setLoader(new FileLoader($settings['template']));
		$latte->setTempDirectory($settings['template_temp']);
		$latte->setAutoRefresh($settings['template_auto_refresh']);

		return $latte;
	},
];

Bu tek başına teknik olarak bir Latte şablonu oluşturmak için işe yarayacaktır, ancak PSR-7 yanıt nesnesiyle de çalışmasını sağlamamız gerekir.

Bu amaçla, bu işi bizim için yapan özel bir TemplateRenderer sınıfı oluşturuyoruz.

Şimdi src/Renderer/TemplateRenderer.php adresinde bir dosya oluşturun ve bu kodu kopyalayıp yapıştırın:

<?php

namespace App\Renderer;

use Latte\Engine;
use Psr\Http\Message\ResponseInterface;

final class TemplateRenderer
{
	public function __construct(
		private Engine $engine,
	) {
	}

	public function template(
		ResponseInterface $response,
		string $template,
		array $data = [],
	): ResponseInterface
	{
		$string = $this->engine->renderToString($template, $data);
		$response->getBody()->write($string);

		return $response;
	}
}

Kullanım

Latte Engine nesnesini doğrudan kullanmak yerine, şablonu PSR-7 uyumlu bir nesneye dönüştürmek için TemplateRenderer nesnesini kullanırız.

Tipik bir Eylem işleyici sınıfı, home.latte adında bir şablon oluşturmak için aşağıdaki gibi görünebilir:

<?php

namespace App\Action\Home;

use App\Renderer\TemplateRenderer;
use Psr\Http\Message\ResponseInterface;
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;

final class HomeAction
{
	public function __construct(
		private TemplateRenderer $renderer,
	) {
	}

	public function __invoke(
		ServerRequestInterface $request,
		ResponseInterface $response,
	): ResponseInterface
	{
		$viewData = [
			'items' => ['one', 'two', 'three'],
		];

		return $this->renderer->template($response, 'home.latte', $viewData);
	}
}

Çalıştırmak için templates/home.latte adresinde bu içeriğe sahip bir şablon dosyası oluşturun:

<ul n:if="$items">
	{foreach $items as $item}
		<li id="item-{$iterator->counter}">{$item|capitalize}</li>
	{/foreach}
</ul>

Her şey doğru yapılandırılmışsa aşağıdaki çıktıyı görmeniz gerekir:

One
Two
Three
versiyon: 3.0