Migrarea de la PHP la Latte

Migrați un proiect vechi scris în PHP pur în Latte? Avem un instrument pentru a face migrarea mai ușoară. Încercați-l online.

Puteți descărca instrumentul de pe GitHub sau îl puteți instala folosind Composer:

composer create-project latte/tools

Convertorul nu utilizează substituții simple de expresii regulate, ci folosește direct parserul PHP, astfel încât poate gestiona orice sintaxă complexă.

Scriptul php-to-latte.php este utilizat pentru a converti din PHP în Latte:

php-to-latte.php input.php [output.latte]

Exemplul

Fișierul de intrare ar putea arăta astfel (face parte din codul forumului PunBB):

<h1><span><?= $lang_common['User list'] ?></span></h1>

<div class="blockform">
	<form id="userlist" method="get" action="userlist.php">
		<div class="infldset">
<?php
foreach ($result as $cur_group) {
	if ($cur_group['g_id'] == $show_group) {
		echo "\n\t\t" . '<option value="' . $cur_group['g_id'] . '" selected="selected">'
			. htmlspecialchars($cur_group['g_title']) . '</option>';
	} else {
		echo "\n\t\t" . '<option value="' . $cur_group['g_id'] . '">'
			. htmlspecialchars($cur_group['g_title']) . '</option>';
	}
}
?>
			</select>
			<p class="clearb"><?= $lang_ul['User search info'] ?></p>
		</div>
	</form>
</div>

Generează acest șablon:

<h1><span>{$lang_common['User list']}</span></h1>

<div class="blockform">
	<form id="userlist" method="get" action="userlist.php">
		<div class="infldset">
{foreach $result as $cur_group}
	{if $cur_group[g_id] == $show_group}
		<option value="{$cur_group[g_id]}" selected="selected">{$cur_group[g_title]}</option>
	 {else}
		<option value="{$cur_group[g_id]}">{$cur_group[g_title]}</option>
	{/if}
{/foreach}			</select>
			<p class="clearb">{$lang_ul['User search info']}</p>
		</div>
	</form>
</div>
versiune: 3.0