PHP'den Latte'ye geçiş

Saf PHP ile yazılmış eski bir projeyi Latte'ye mi taşıyorsunuz? Geçişi kolaylaştırmak için bir aracımız var. Çevrimiçi deneyin.

Aracı GitHub 'dan indirebilir veya Composer'ı kullanarak yükleyebilirsiniz:

composer create-project latte/tools

Dönüştürücü basit düzenli ifade ikamelerini kullanmaz, bunun yerine doğrudan PHP ayrıştırıcısını kullanır, böylece herhangi bir karmaşık sözdizimini işleyebilir.

php-to-latte.php betiği PHP'den Latte'ye dönüştürmek için kullanılır:

php-to-latte.php input.php [output.latte]

Örnek

Giriş dosyası şu şekilde görünebilir (PunBB forum kodunun bir parçasıdır):

<h1><span><?= $lang_common['User list'] ?></span></h1>

<div class="blockform">
	<form id="userlist" method="get" action="userlist.php">
		<div class="infldset">
<?php
foreach ($result as $cur_group) {
	if ($cur_group['g_id'] == $show_group) {
		echo "\n\t\t" . '<option value="' . $cur_group['g_id'] . '" selected="selected">'
			. htmlspecialchars($cur_group['g_title']) . '</option>';
	} else {
		echo "\n\t\t" . '<option value="' . $cur_group['g_id'] . '">'
			. htmlspecialchars($cur_group['g_title']) . '</option>';
	}
}
?>
			</select>
			<p class="clearb"><?= $lang_ul['User search info'] ?></p>
		</div>
	</form>
</div>

Bu şablonu oluşturur:

<h1><span>{$lang_common['User list']}</span></h1>

<div class="blockform">
	<form id="userlist" method="get" action="userlist.php">
		<div class="infldset">
{foreach $result as $cur_group}
	{if $cur_group[g_id] == $show_group}
		<option value="{$cur_group[g_id]}" selected="selected">{$cur_group[g_title]}</option>
	 {else}
		<option value="{$cur_group[g_id]}">{$cur_group[g_title]}</option>
	{/if}
{/foreach}			</select>
			<p class="clearb">{$lang_ul['User search info']}</p>
		</div>
	</form>
</div>
versiyon: 3.0