Cum să scrieți interogări SQL în Latte?

Latte poate fi util și pentru a genera interogări SQL foarte complexe.

În cazul în care crearea unei interogări SQL conține multe condiții și variabile, poate fi foarte clar să o scrieți în Latte. Un exemplu foarte simplu:

SELECT users.* FROM users
	LEFT JOIN users_groups ON users.user_id = users_groups.user_id
 	LEFT JOIN groups ON groups.group_id = users_groups.group_id
	{ifset $country} LEFT JOIN country ON country.country_id = users.country_id {/ifset}
WHERE groups.name = 'Admins' {ifset $country} AND country.name = {$country} {/ifset}

Folosind $latte->setContentType() îi spunem lui Latte să trateze conținutul ca text simplu (nu ca HTML) și apoi pregătim o funcție de escapare care să evadeze șirurile de caractere direct de către driverul bazei de date:

$db = new PDO(/* ... */);

$latte = new Latte\Engine;
$latte->setContentType(Latte\ContentType::Text);
$latte->addFilter('escape', fn($val) => match (true) {
	is_string($val) => $db->quote($val),
	is_int($val), is_float($val) => (string) $val,
	is_bool($val) => $val ? '1' : '0',
	is_null($val) => 'NULL',
	default => throw new Exception('Unsupported type'),
});

Utilizarea ar arăta astfel:

$sql = $latte->renderToString('query.sql.latte', ['country' => $country]);
$result = $db->query($sql);

Acest exemplu necesită Latte v3.0.5 sau o versiune mai recentă.

versiune: 3.0