Как се пишат SQL заявки в Latte?

Latte може да бъде полезен и за създаване на наистина сложни SQL заявки.

Ако SQL изявлението, което трябва да бъде създадено, съдържа много условия и променливи, тогава записването му в Latte може да бъде наистина по-лесно за разбиране. Много прост пример:

SELECT users.* FROM users
	LEFT JOIN users_groups ON users.user_id = users_groups.user_id
 	LEFT JOIN groups ON groups.group_id = users_groups.group_id
	{ifset $country} LEFT JOIN country ON country.country_id = users.country_id {/ifset}
WHERE groups.name = 'Admins' {ifset $country} AND country.name = {$country} {/ifset}

Използвайки $latte->setContentType(), казваме на Latte да третира съдържанието като обикновен текст (а не като HTML) и след това подготвяме функция за ескейпване, която ескейпва низовете директно от драйвера на базата данни:

$db = new PDO(/* ... */);

$latte = new Latte\Engine;
$latte->setContentType(Latte\ContentType::Text);
$latte->addFilter('escape', fn($val) => match (true) {
	is_string($val) => $db->quote($val),
	is_int($val), is_float($val) => (string) $val,
	is_bool($val) => $val ? '1' : '0',
	is_null($val) => 'NULL',
	default => throw new Exception('Unsupported type'),
});

Използването ще изглежда по следния начин:

$sql = $latte->renderToString('query.sql.latte', ['country' => $country]);
$result = $db->query($sql);

*Този пример изисква Latte версия 3.0.5 или по-висока.

версия: 3.0