Jak pisać zapytania SQL w Latte?

Latte może być przydatne do generowania naprawdę złożonych zapytań SQL.

Jeśli tworzenie zapytania SQL zawiera wiele warunków i zmiennych, to zapisanie go w Latte może być naprawdę bardziej przejrzyste. Bardzo prosty przykład:

SELECT users.* FROM users
	LEFT JOIN users_groups ON users.user_id = users_groups.user_id
 	LEFT JOIN groups ON groups.group_id = users_groups.group_id
	{ifset $country} LEFT JOIN country ON country.country_id = users.country_id {/ifset}
WHERE groups.name = 'Admins' {ifset $country} AND country.name = {$country} {/ifset}

Używając $latte->setContentType(), mówimy Latte, aby traktowała treść jako zwykły tekst (nie HTML), a następnie przygotowuje funkcję ucieczki, która ucieka z łańcuchów bezpośrednio przez sterownik bazy danych:

$db = new PDO(/* ... */);

$latte = new Latte\Engine;
$latte->setContentType(Latte\ContentType::Text);
$latte->addFilter('escape', fn($val) => match (true) {
	is_string($val) => $db->quote($val),
	is_int($val), is_float($val) => (string) $val,
	is_bool($val) => $val ? '1' : '0',
	is_null($val) => 'NULL',
	default => throw new Exception('Unsupported type'),
});

Użycie wyglądałoby tak:

$sql = $latte->renderToString('query.sql.latte', ['country' => $country]);
$result = $db->query($sql);

*Powyższy przykład wymaga Latte v3.0.5 lub wyższej.

wersja: 3.0