Sandbox režim

Latte má pancéřový bunkr přímo pod kapotou. Říká se mu sandbox režim a jde o důležitou funkci chránící aplikace, ve kterých se používají šablony z nedůvěryhodných zdrojů. Například když je editují samotní uživatelé.

Sandbox znamená pískoviště a tento režim hlídá, aby se písek nedostal mimo vyhrazenou plochu. Tedy poskytuje omezený přístup k makrům, filtrům, funkcím, metodám atd. Jak to funguje? Jednoduše nadefinujeme, co všechno šabloně dovolíme. Přičemž v základu je všechno zakázané a my postupně povolujeme:

Následujícím kódem umožníme autorovi šablony používat značky {block}, {if}, {else} a {=}, což je značka pro vypsání proměnné nebo výrazu a všechny filtry:

$policy = new Latte\Sandbox\SecurityPolicy;
$policy->allowMacros(['block', 'if', 'else', '=']);
$policy->allowFilters($policy::ALL);

$latte->setPolicy($policy);

Dále můžeme povolit jednotlivé funkce, metody nebo properties objektů:

$policy->allowFunctions(['trim', 'strlen']);
$policy->allowMethods(Nette\Security\User::class, ['isLoggedIn', 'isAllowed']);
$policy->allowProperties(Nette\Database\Row::class, $policy::ALL);

Není to úžasné? Můžete na velmi nízké úrovni kontrolovat úplně všechno. Pokud se šablona pokusí zavolat nepovolenou funkci nebo přistoupit k nepovolené metodě nebo property, skončí to výjimkou Latte\SecurityViolationException.

Tvořit policy od bodu nula, kdy je zakázáno úplně vše, nemusí být pohodlné, proto můžete začít od bezpečného základu:

$policy = Latte\Sandbox\SecurityPolicy::createSafePolicy();

Bezpečný základ znamená, že jsou povoleny všechny standardní makra kromě contentType, debugbreak, dump, extends, import, include, includeblock, layout, php, sandbox, snippet, snippetArea, templatePrint, varPrint, widget. Jsou povoleny standardní filtry kromě datastream, noescape a nocheck. A nakonec je povolený přístup k metodám a properites objektu $iterator.

Pravidla se aplikují pro šablonu, kterou vložíme značkou {sandbox}. Což je jakási obdoba {include}, která však zapíná bezpečný režim a také nepředává žádné proměnné:

{sandbox 'untrusted.latte'}

Tedy layout a jednotlivé stránky mohou nerušeně využívat všechna makra a proměnné, pouze na šablonu untrusted.latte budou uplatněny restrikce.

Některé prohřešky, jako použití zakázaného marka nebo filtru, se odhalí v době kompilace. Jiné, jako třeba volání nepovolených metod objektu, až za běhu. Šablona také může obsahovat jakékoliv jiné chyby. Aby vám ze sandboxované šablony nemohla vyskočit výjimka, která naruší celé vykreslování, lze definovat vlastní obslužný handler pro výjimky, který ji třeba zaloguje.

Pokud bychom chtěli sandbox režim zapnout přímo pro všechny šablony, jde to snadno:

$latte->setSandboxMode();